محصولات

مجموعه تولیدات طبیعی شهمار

 • محصولات برند ” شهمار مارکت ”
 • کد: 119

  کره طبیعی خالص فندق
  400 گرم


  قیمت 300000 تومان
  قیمت با تخفیف 235000 تومان
  سفارش
 • کد: 118

  کره طبیعی خالص پسته
  400 گرم


  قیمت 250000 تومان
  قیمت با تخفیف 218000 تومان
  سفارش
 • کد: 120

  کره طبیعی خالص بادام درختی
  400 گرم


  قیمت 250000 تومان
  قیمت با تخفیف 188000 تومان
  سفارش
 • کد: 117

  کره طبیعی خالص گردو
  400 گرم


  قیمت 250000 تومان
  قیمت با تخفیف 188000 تومان
  سفارش
 • کد: 147

  گرانولا شکلات فندق
  450گرم


  قیمت 250000 تومان
  قیمت با تخفیف 159000 تومان
  سفارش
 • کد: 113

  کره طبیعی خالص پسته
  270 گرم


  قیمت 200000 تومان
  قیمت با تخفیف 159000 تومان
  سفارش
 • کد: 111

  کره طبیعی خالص فندق
  270 گرم


  قیمت 180000 تومان
  قیمت با تخفیف 159000 تومان
  سفارش
 • کد: 163

  شکلات صبحانه خالص فندق شهمار
  400 گرم


  قیمت 200000 تومان
  قیمت با تخفیف 155000 تومان
  سفارش
 • کد: 157

  شکلات کرانچی بادام زمینی
  880گرم


  قیمت 200000 تومان
  قیمت با تخفیف 154000 تومان
  سفارش
 • کد: 167

  بادام زمینی تفت داده بدون نمک
  1000 گرم


  قیمت 145000 تومان
  قیمت با تخفیف 138000 تومان
  سفارش
 • کد: 166

  بادام زمینی نمکی شهمار
  1000 گرم


  قیمت 145000 تومان
  قیمت با تخفیف 138000 تومان
  سفارش
 • کد: 153

  کره بادام زمینی عسلی شهمار
  800گرم


  قیمت 200000 تومان
  قیمت با تخفیف 133000 تومان
  سفارش
 • کد: 116

  کره طبیعی خالص بادام درختی
  270 گرم


  قیمت 145000 تومان
  قیمت با تخفیف 128000 تومان
  سفارش
 • کد: 112

  کره طبیعی خالص گردو
  270 گرم


  قیمت 150000 تومان
  قیمت با تخفیف 128000 تومان
  سفارش
 • کد: 151

  کره بادام زمینی خالص رژیمی کرانچی
  800گرم


  قیمت 180000 تومان
  قیمت با تخفیف 123000 تومان
  سفارش
 • کد: 150

  کره بادام زمینی ساده کرمی آستانه
  800گرم


  قیمت 180000 تومان
  قیمت با تخفیف 123000 تومان
  سفارش
 • کد: 132

  روغن زیتون شهمار (بی بو)
  900 میل


  قیمت 120000 تومان
  قیمت با تخفیف 118000 تومان
  سفارش
 • کد: 131

  روغن زیتون شهمار(بو دار)
  900 میل


  قیمت 120000 تومان
  قیمت با تخفیف 118000 تومان
  سفارش
 • کد: 158

  کرم ارده کنجد عسلی شهمار
  850گرم


  قیمت 150000 تومان
  قیمت با تخفیف 110000 تومان
  سفارش
 • کد: 141

  روغن کنجد طبیعی
  900 میل


  قیمت 128000 تومان
  قیمت با تخفیف 110000 تومان
  سفارش
 • کد: 137

  شهد عسل طبیعی سبلان
  880گرم


  قیمت 150000 تومان
  قیمت با تخفیف 110000 تومان
  سفارش
 • کد: 130

  عسل خالص طبیعی سبلان(دیابتی)
  250 گرم


  قیمت 128000 تومان
  قیمت با تخفیف 110000 تومان
  سفارش
 • کد: 114

  کره طبیعی خالص نارگیل
  400 گرم


  قیمت 180000 تومان
  قیمت با تخفیف 110000 تومان
  سفارش
 • کد: 110

  شکلات خالص فندق طبیعی
  300 گرم


  قیمت 125000 تومان
  قیمت با تخفیف 110000 تومان
  سفارش
 • کد: 159

  کرم ارده خالص طبیعی کنجد
  800گرم


  قیمت 95000 تومان
  قیمت با تخفیف 98000 تومان
  سفارش
 • کد: 97

  گرانولا شکلات فندق
  360 گرم


  قیمت 110000 تومان
  قیمت با تخفیف 98000 تومان
  سفارش
 • کد: 154

  کره خالص بادام زمینی عسلی کرانچی
  500 گرم


  قیمت 150000 تومان
  قیمت با تخفیف 95000 تومان
  سفارش
 • کد: 152

  کره بادام زمینی عسلی شهمار
  500 گرم


  قیمت 180000 تومان
  قیمت با تخفیف 92000 تومان
  سفارش
 • کد: 156

  شکلات کرانچی کاکائوتلخ بادام زمینی
  500 گرم


  قیمت 120000 تومان
  قیمت با تخفیف 91000 تومان
  سفارش
 • کد: 161

  شکلات صبحانه خالص کنجد شهمار
  400 گرم


  قیمت 110000 تومان
  قیمت با تخفیف 90000 تومان
  سفارش
 • کد: 148

  کره بادام زمینی ساده کرمی رژیمی
  400 گرم


  قیمت 110000 تومان
  قیمت با تخفیف 88000 تومان
  سفارش
 • کد: 93

  عسل طبیعی سبلان (چهل گیاه)
  500 گرم


  قیمت 100000 تومان
  قیمت با تخفیف 88000 تومان
  سفارش
 • کد: 162

  شکلات خالص کنجد شهمار
  500 گرم


  قیمت 100000 تومان
  قیمت با تخفیف 87000 تومان
  سفارش
 • کد: 122

  کره بادام زمینی طبیعی رژیمی کرانچی
  500 گرم


  قیمت 110000 تومان
  قیمت با تخفیف 85000 تومان
  سفارش
 • کد: 99

  برگه زردآلو آفتابی
  500 گرم


  قیمت 95000 تومان
  قیمت با تخفیف 85000 تومان
  سفارش
 • کد: 149

  کره بادام زمینی ساده کرمی رژیمی
  500 گرم


  قیمت 110000 تومان
  قیمت با تخفیف 83000 تومان
  سفارش
 • کد: 160

  کرم ارده کنجد عسلی شهمار
  500 گرم


  قیمت 95000 تومان
  قیمت با تخفیف 76000 تومان
  سفارش
 • کد: 126

  گرانولا بادام زمینی
  200 گرم


  قیمت 90000 تومان
  قیمت با تخفیف 75000 تومان
  سفارش
 • کد: 96

  گرانولا رژیمی (لاغری)
  200 گرم


  قیمت 90000 تومان
  قیمت با تخفیف 75000 تومان
  سفارش
 • کد: 125

  گرانولا شکلات فندق
  200گرم


  قیمت 88000 تومان
  قیمت با تخفیف 73000 تومان
  سفارش
 • کد: 106

  شکلات تلخ صبحانه بادام زمینی
  300 گرم


  قیمت 90000 تومان
  قیمت با تخفیف 73000 تومان
  سفارش
 • کد: 133

  روغن کنجد طبیعی
  450 میلی گرم


  قیمت 70000 تومان
  قیمت با تخفیف 68000 تومان
  سفارش
 • کد: 105

  کره بادام زمینی طبیعی عسلی کرانچی
  300 گرم


  قیمت 90000 تومان
  قیمت با تخفیف 68000 تومان
  سفارش
 • کد: 104

  کره بادام زمینی طبیعی عسلی شهمار
  300 گرم


  قیمت 90000 تومان
  قیمت با تخفیف 67000 تومان
  سفارش
 • کد: 164

  لواشک مخلوط شهمار
  500 گرم


  قیمت 75000 تومان
  قیمت با تخفیف 65000 تومان
  سفارش
 • کد: 136

  روغن طبیعی شَحم گاوی(بدون بو)
  1000 گرم


  قیمت 65000 تومان
  قیمت با تخفیف 65000 تومان
  سفارش
 • کد: 129

  روغن زیتون طبیعی (بو دار)
  450 میلی گرم


  قیمت 65000 تومان
  قیمت با تخفیف 64000 تومان
  سفارش
 • کد: 128

  روغن زیتون شهمار(بدون بو)
  450 میلی گرم


  قیمت 65000 تومان
  قیمت با تخفیف 64000 تومان
  سفارش
 • کد: 165

  لواشک پذیرایی شهمار
  500 گرم


  قیمت 82000 تومان
  قیمت با تخفیف 62000 تومان
  سفارش
 • کد: 115

  کرم ارده خالص طبیعی کنجد
  500 گرم


  قیمت 75000 تومان
  قیمت با تخفیف 62000 تومان
  سفارش
 • کد: 91

  مغز بادام زمینی شور آستانه
  250 گرم


  قیمت 70000 تومان
  قیمت با تخفیف 60000 تومان
  سفارش
 • کد: 109

  شکلات خالص کنجد شهمار
  300 گرم


  قیمت 80000 تومان
  قیمت با تخفیف 59000 تومان
  سفارش
 • کد: 90

  کره بادام زمینی رژیمی کرانچی
  290گرم


  قیمت 80000 تومان
  قیمت با تخفیف 59000 تومان
  سفارش
 • کد: 102

  گلاب خالص شهمار
  900 میل


  قیمت 60000 تومان
  قیمت با تخفیف 55000 تومان
  سفارش
 • کد: 98

  آلو خورشتی
  500 گرم


  قیمت 58000 تومان
  قیمت با تخفیف 55000 تومان
  سفارش
 • کد: 89

  کره بادام زمینی رژیمی(ساده کِرمی)
  300 گرم


  قیمت 65000 تومان
  قیمت با تخفیف 55000 تومان
  سفارش
 • کد: 155

  شکلات خالص بادام زمینی شهمار
  200 گرم


  قیمت 70000 تومان
  قیمت با تخفیف 53000 تومان
  سفارش
 • کد: 138

  کره بادام زمینی طبیعی عسلی کرانچی
  200 گرم


  قیمت 65000 تومان
  قیمت با تخفیف 50000 تومان
  سفارش
 • کد: 123

  کره طبیعی بادام زمینی عسلی
  200 گرم


  قیمت 60000 تومان
  قیمت با تخفیف 49000 تومان
  سفارش
 • کد: 108

  کرم ارده خالص کنجد عسلی شهمار
  300 گرم


  قیمت 55000 تومان
  قیمت با تخفیف 45000 تومان
  سفارش
 • کد: 121

  کره طبیعی بادام زمینی رژیمی کرانچی
  160گرم


  قیمت 55000 تومان
  قیمت با تخفیف 44000 تومان
  سفارش
 • کد: 107

  کرم ارده خالص کنجد شهمار
  270 گرم


  قیمت 48000 تومان
  قیمت با تخفیف 44000 تومان
  سفارش
 • کد: 140

  کره بادام زمینی ساده کرمی رژیمی
  190 گرم


  قیمت 55000 تومان
  قیمت با تخفیف 43000 تومان
  سفارش
 • کد: 134

  عسل طبیعی سبلان(موم دار)
  250 گرم


  قیمت 45000 تومان
  قیمت با تخفیف 42000 تومان
  سفارش
 • کد: 103

  عرق بیدمشک شهمار
  900 میل


  قیمت 45000 تومان
  قیمت با تخفیف 40000 تومان
  سفارش
 • کد: 101

  عرق نعناء شهمار
  900 میل


  قیمت 40000 تومان
  قیمت با تخفیف 38000 تومان
  سفارش
 • کد: 142

  عرق شاطره شهمار
  1000 گرم


  قیمت 38000 تومان
  قیمت با تخفیف 35000 تومان
  سفارش
 • کد: 100

  عرق کاسنی شهمار
  900 میل


  قیمت 40000 تومان
  قیمت با تخفیف 35000 تومان
  سفارش
 • کد: 139

  کره بادام زمینی ساده رژیمی(تک نفره)
  30 گرم


  قیمت 9000 تومان
  قیمت با تخفیف 0 تومان
  سفارش
 • کد: 135

  عسل خالص طبیعی سبلان
  880گرم


  قیمت 450000 تومان
  قیمت با تخفیف 0 تومان
  سفارش
 • کد: 127

  مغز فندق ایرانی
  200 گرم


  قیمت 110000 تومان
  قیمت با تخفیف 0 تومان
  سفارش
 • کد: 124

  بادام زمینی روکش دار(پنیری)
  250 گرم


  قیمت 48000 تومان
  قیمت با تخفیف 0 تومان
  سفارش
 • کد: 95

  روغن طبیعی ذرت
  200 گرم


  قیمت 0 تومان
  قیمت 0 تومان
  سفارش
 • کد: 94

  روغن طبیعی آفتابگردان
  900 میل


  قیمت 0 تومان
  قیمت 0 تومان
  سفارش
 • کد: 92

  عسل طبیعی دارویی دیابتی
  1200 گرم


  قیمت 480000 تومان
  قیمت با تخفیف 0 تومان
  سفارش
whatsapp
مشاور آنلاین