عسل طبیعی دارویی دیابتی

  • عسل طبیعی دارویی دیابتی

عسل خالص و طبیعی عسل دارویی دیابتی ساکارز پایین بدون تغذیه شکر دارای برگه آزمایش

Products info

  • عسل طبیعی دارویی دیابتی
  • عسل طبیعی
  • 0
  • عسل دیابتی
  • 1200 گرم
whatsapp
مشاور آنلاین