بادام زمینی تفت داده بدون نمک

  • بادام زمینی تفت داده بدون نمک

بادام زمینی آستانه تفت داده شده تمیز و پوست گیری شده سایز متوسط

Products info

  • بادام زمینی تفت داده بدون نمک
  • خشکبار طبیعی
  • 138000
  • بادام زمینی
  • 1000 گرم
whatsapp
مشاور آنلاین