کرم ارده کنجد عسلی شهمار

  • کرم ارده کنجد عسلی شهمار

100درصد کنجد خالص+عسل طبیعی

Products info

  • کرم ارده کنجد عسلی شهمار
  • کره طبیعی
  • 110000
  • کره طبیعی
  • 850گرم
whatsapp
مشاور آنلاین