شکلات کرانچی کاکائوتلخ بادام زمینی

  • شکلات کرانچی کاکائوتلخ بادام زمینی

شکلات تلخ چیپسی فرمند | بادام زمینی خالص آستانه عسل طبیععی سبلان

Products info

  • شکلات کرانچی کاکائوتلخ بادام زمینی
  • کره طبیعی
  • 91000
  • کره طبیعی
  • 500 گرم
whatsapp
مشاور آنلاین