کره بادام زمینی ساده کرمی آستانه

  • کره بادام زمینی ساده کرمی آستانه

تولید 100درصد خالص از بادام آستانه | بدون گلوتن | بدون نمک | بدون شکر | بدون مواد نگهدارنده | بدون پالم و مواد افزودنی

Products info

  • کره بادام زمینی ساده کرمی آستانه
  • کره طبیعی
  • 123000
  • کره طبیعی
  • 800گرم
whatsapp
مشاور آنلاین