روغن طبیعی شَحم گاوی(بدون بو)

  • روغن طبیعی شَحم گاوی(بدون بو)

روغن شَحم گاو به روغن چربی اطراف قلوه‌گاه گاو اطلاق می‌گردد

Products info

  • روغن طبیعی شَحم گاوی(بدون بو)
  • کره طبیعی
  • 65000
  • روغن شَحم گاوی
  • 1000 گرم
whatsapp
مشاور آنلاین