عسل 100درصد خالص طبیعی خام رس

  • عسل 100درصد خالص طبیعی خام رس

عسل طبیعی سبلان | 100درصد خالص | دارای برگه آزمایش | بدون تغذیه | ساکارز پایین

Products info

  • عسل 100درصد خالص طبیعی خام رس
  • عسل طبیعی
  • 450000
  • عسل خام
  • 900 گرم
whatsapp
مشاور آنلاین