روغن کنجد طبیعی

  • روغن کنجد طبیعی

تولید روغن از دانه کنجد خالص و طبیعی با فناوری پرس سرد به همراه درب آرام ریز

Products info

  • روغن کنجد طبیعی
  • روغن طبیعی
  • 68000
  • روغن طبیعی کنجد
  • 450 میلی گرم
whatsapp
مشاور آنلاین