روغن زیتون طبیعی(بدون بو)

  • روغن زیتون طبیعی(بدون بو)

تولید روغن زیتون خالص و طبیعی با فناوری پرس سرد به همراه درب آرام ریز

Products info

  • روغن زیتون طبیعی(بدون بو)
  • روغن طبیعی
  • 48000
  • روغن طبیعی زیتون
  • 450 میلی گرم
whatsapp
مشاور آنلاین