کره طبیعی خالص فندق

  • کره طبیعی خالص فندق

خالص و طبیعی 100درصد مغز فندق پاک شده بدون نمک | بدون شکر | بدون هیچگونه افزودنی و نگهدارنده

Products info

  • کره طبیعی خالص فندق
  • کره طبیعی
  • 235000
  • کره طبیعی
  • 400 گرم
whatsapp
مشاور آنلاین