کره طبیعی خالص گردو

  • کره طبیعی خالص گردو

خالص و طبیعی 100درصد مغز گردوی پاک شده بدون نمک | بدون شکر | بدون هیچگونه افزودنی و نگهدارنده

Products info

  • کره طبیعی خالص گردو
  • کره طبیعی
  • 188000
  • کره طبیعی
  • 400 گرم
whatsapp
مشاور آنلاین