کره طبیعی خالص پسته

  • کره طبیعی خالص پسته

100درصد خالص و طبیعی بدون نمک | بدون شکر | بدون هیچگونه مواد نگهدارنده

Products info

  • کره طبیعی خالص پسته
  • کره طبیعی
  • 159000
  • کره طبیعی
  • 270 گرم
  • ارتفاع بطری پت 75 و دهانه 70 میلیمتر
whatsapp
مشاور آنلاین